مرور برچسب

مجمع عمومی بانک دی

کارخانه ریسندگی و بافندگی ماهوت شمال افتتاح شد

در هفته دولت با حضور فریدون رشیدی عضو هیئت‌مدیره و معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک دی و علی محمد زنگانه استاندار گلستان، کارخانه ریسندگی و بافندگی ماهوت شمال که توسط این بانک تامین مالی شده است، افتتاح شد.

بازگشت امید به اردوگاه سهامداران بانک دی

نگرانی ها در خصوص نماد بانک دی در ماههای اخیر در بین سهامداران در حالی رو به افزایش بود که این مسئله با تغییرات مدیریتی این بانک تشدید شد اما طی مدت زمان کوتاهی نه تنها که به نگرانی سهامداران پاسخ مناسب داده شد بلکه با اقدامات انجام شده می…