پرداخت بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک صنعت و معدن به ۱۶۳ طرح صنعتی و معدنی استان…

خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن به اتفاق هیأتی متشکل از حسین عسکری عضو هیأت مدیره، عباس شوقانی عضو هیأت عامل و جمعی از مدیران ارشد این بانک روز پنجم آذرماه به استان مرکزی سفر کرد.