مهمترین اخبار

مهمترین اخبار صنعت

در نخستین بازدید از مجتمع صنعتی چادرملو در اردکان یزد؛

تاکید مدیر عامل چادرملو بر توجه به نیروی کار و فرآیند محور بودن فعالیت ها و برنامه های توسعه شرکت

مدیر عامل چادرملو در نخستین بازدید از مجتمع صنعتی چادرملو در اردکان یزد بر توجه به نیروی کار و فرآیند محور بودن فعالیت ها و برنامه های توسعه شرکت…
بانک مسکن
ایلیا