مهمترین اخبار

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان…

اعزام ۳۰ دستگاه اتوبوس ناوگان حمل ونقل عمومی آذربایجان شرقی برای نقل وانتقال زلزله زدگان شهرستان خوی

تعداد ۳۰ دستگاه اتوبوس ناوگان حمل ونقل مسافری آذربایجان شرقی جهت نقل انتقال زلزله زدگان شهرستان خوی آذربایجان غربی اعزام شدند.

مهمترین اخبار صنعت

بانک مسکن