مهمترین اخبار

گوشت نیم‌ میلیونی شد!

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران دیروز با اشاره به افزایش ۲۵ هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی در هفته جاری، کمبود گوشت در بازار را دلیل این رشد قیمت عنوان…

مهمترین اخبار صنعت

بیمه کوثر