مهمترین اخبار

مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن:

رفتارهای كارآفرینانه در نظام ارتباطی عامل موفقیت اقدامات روابط‌عمومی است

محمدحسن ترابی گفت: رفتارهای کارآفرینانه در نظام ارتباطی عامل موفقیت در اقدامات و فعالیت های روابط عمومی ها است تا حرفه ای تر عمل کنند به عبارتی روابط…

مهمترین اخبار صنعت

بانک مسکن
ایلیا