مهمترین اخبار

طلا چه روندی را پیش گرفته است؟

قیمت طلا در بازار جهانی که هفته گذشته بیش از هشت درصد افزایش یافته بود، از ابتدای هفته جاری تاکنون ۰.۴ درصد کاهش نشان می دهد.

مهمترین اخبار صنعت

آپ