مرور برچسب

شرایط مهاجرت به ترکیه

ایرانیان و رویای پرواز از وطن/ علت افزایش گسترده تمایل به مهاجرت چیست؟

تمایل به مهاجرت در بین ایرانیان طی پنج سال اخیر افزایش محسوس و گسترده یافته و این تمایل میان تحصیلکردگان و جوانان بیشتر است. در یک نظرسنجی ۸۰ درصد پرسش‌شوندگان مسائل اقتصادی را انگیزه میل به مهاجرت عنوان کرده‌اند.