مرور برچسب

بیمارستان بانک ملی

رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران در همایش هوش استراتژیک: یکپارچه سازی زمینه تحول، موفقیت و رشد را در…

رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران در نخستین روز از همایش هوش استراتژیک در بانک با تاکید بر این که یکپارچگی سازمانی نقش با اهمیتی در افزایش بهره وری و هم افزایی در بانک دارد، اظهارداشت: راه عبور از مشکلات و پیچیدگی های کنونی در بانک، هماهنگی و…

راه اندازی بخش فروشگاه اپلیکیشن «بله»؛ مزایای اعتبار تبلیغاتی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

بخش فروشگاه اپلیکیشن «بله» با حضور بیش از 700 فروشگاه معتبر راه اندازی شده و دیگر کسب و کارهای کوچک و متوسط که کانال فروشگاهی خود را در این اپلیکیشن راه اندازی کنند، می توانند از مزایای اعتبار تبلیغاتی برای توسعه فعالیت خود بهره مند شوند.