مرور برچسب

بحران اقتصادی

مهلت ۳ ماهه به گمرک برای تسهیل تجارت فرامرزی و رویه‌های گمرکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط کسب وکار طی ابلاغیه‌ای به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سازمان را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی و اصلاح سایر رویه های گمرکی اقدام کند.

اقتصاد بدون نفت با افزایش تولید و اخذ مالیات میسر می‌شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه اقتصاد کشور وابسته به نفت نباشد باید ٢٢ هزار هزار میلیارد تومان کالا تولید کنیم و بفروشیم و با فروش آن مالیات اخذ کنیم و به خزانه واریز کنیم تا نیازی به صادرات نفت نداشته باشیم.

برای ایجاد اقتصاد دانش بنیان باید گام های سریع برداشت

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: تغییر و تحولات عمیق در جهان در حال اتفاق است و ضرورت دارد برای همگام کردن رشد و تحول در جامعه و آنچه تحت عنوان ایجاد بسترهای مناسب برای هدف و اقتصاد دانش بنیان است باید گام های سریع و بلندتری برداریم.