مرور برچسب

کاهش قیمت آجیل

کرونا بازار خشکبار را برهم ریخت/ شاید آجیل شب یلدا نداشته باشیم

صنف آجیل و خشکبار هنوز نمی‌داند جزو گروه یک مشاغل است یا گروه ‌دو،از سوی دیگر ۲۰ روز به شب یلدا مانده و هنوز آجیل‌ها فرآوری نشده، اتحادیه هم اعلام کرده با شرایط فعلی نمی‌تواند قیمت آجیل شب چله را اعلام کند.