مرور برچسب

کانوکشن در مایکروویو

آشنایی با برنامه کانوکشن در مایکروویو

فنی که در پشت دستگاه قرار می گیرد، کانوکشن نام دارد. هنگامی که المنت های درون دستگاه حرارت را منتشر می کنند، فن شروع به کار می کنند تا هوای گرم تولید شده به سرتاسر دستگاه انتقال دهد، این عملکرد به پخت یکنواخت غذا کمک می کند.