مرور برچسب

کالابرگ الترونیک

آیا از کالابرگ در همه جا می‌توان استفاده کرد؟

کالابرگ همان یارانه نقدی است. اما تنها تفاوت آنها این است که، این امکان برای مشمولین طرح وجود دارد تا یک ماه جلوتر مبلغ یارانه را از حساب خود برداشت کند. در ادامه این گزارش به قوانین و شرایط استفاده از کالابرگ الکترونیک اشاره خواهیم کرد.