مرور برچسب

پردرآمد

تازه‌ترین گزارش درباره متوسط درآمد خانوارهای ایرانی منتشر شد/ متوسط درآمد چقدر است؟

نتایج حاصل از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها در سال ۱۳۹۸، نشان می دهد که بیشترین درآمد خانوارها از محل حقوق بگیری و کمترین هزینه خانوارها مربوط به اقلام خوراکی و دخانی بوده است.