مرور برچسب

پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراهی

پرداخت نکردن عوارض آزادراهی چقدر جریمه دارد؟

برای پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه، کافی است به جای اینکه این کار را از طریق باجه‌های عوارضی انجام دهید، از لاین‌هایی که برای پرداخت الکترونیکی عوارض ایجاد شده، عبور کنید، بدین‌ترتیب بدون اینکه نیازی به توقف باشد، می‌توانید این کار را…