مرور برچسب

پرداخت تسهیلات به رانندگان

پرداخت تسهیلات و بسته‌های حمایتی به رانندگان بین شهری

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به عدم بهره‌مندی رانندگان بین شهری از بیمه بیکاری و توقف فعالیت و دشواری معیشت آنها در دو ماه گذشته از متولیان امر خواست تا با توجه به مشخص بودن لیست اسامی و بیمه رانندگان در سازمان تامین…