مرور برچسب

پذیرش دانشگاه تربیت معلم

حداکثر سن برای ورود به دانشگاه تربیت معلم مشخص شد

وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه فاصله نسل‌ها امروز از ۲۵ سال بسیار کمتر است و برخی معتقدند شکاف نسلی به زیر ۱۰ سال رسیده است،گفت: برخی اصرار دارند چرا حداکثر سن برای جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان ۲۲ سال است،