مرور برچسب

پتروشیمی مکران

۱۴ میلیارد یورو سرمایه برای ساخت پتروشیمی مکران

مدیرعامل شهرک پتروشیمی توسعه نگین مکران گفت: سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد یورویی برای ساخت پتروشیمی مکران و تکمیل آن با ظرفیت هشت و نیم میلیون تن در حال انجام است که پس از آغاز فعالیت و تولید محصول برای هزاران نفر ایجاد اشتغال می‌کند.