مرور برچسب

پتروشیمی زاگرس

گام بلند زاگرس برای تغییر نرخ خوراک

به گفته مدیرعامل «زاگرس»، طبق قانون قیمت خوراک باید به گونه‌ای باشد که رقابت‌پذیری را از شرکت‌های داخلی نسبت به سایر دنیا سلب نکند. پیگیری‌هایی انجام شده و فرمول پیشنهادی شرکت‌های متانولی به دست وزارت نفت رسیده است که احتمالا شاهد تغییراتی…