مرور برچسب

پایه سنوات

حق سنوات چیست؟+ نحوه محاسبه و تفاوت آن با پایه سنوات

حق سنوات از جمله مزایایی است که پرداخت آن توسط کارفرما اجباری است و تقریبا به تمام کارگران تعلق میگیرد اما بسیاری از افراد از شرایط، نحوه محاسبه و پرداخت آن به درستی اطلاع ندارند و یا آن را با پایه سنوات اشتباه میگیرند.