مرور برچسب

مهاجرت

ایرانیان و رویای پرواز از وطن/ علت افزایش گسترده تمایل به مهاجرت چیست؟

تمایل به مهاجرت در بین ایرانیان طی پنج سال اخیر افزایش محسوس و گسترده یافته و این تمایل میان تحصیلکردگان و جوانان بیشتر است. در یک نظرسنجی ۸۰ درصد پرسش‌شوندگان مسائل اقتصادی را انگیزه میل به مهاجرت عنوان کرده‌اند.

تشکیل تشکل تجار غیرایرانی در اتاق بازرگانی تهران

همایش «بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مهاجران در توسعه روابط با همسایگان» در اتاق بازرگانی تهران و با همکاری انجمن دیاران برگزار شد. در این همایش و در حضور صاحبنظران و کارشناسان، مسائل اقتصادی و اجتماعی مهاجران در ایران و توانمندی‌های آنها…