مرور برچسب

حساب های قرض الحسنه

بانک ملی ایران کارنامه درخشانی در حوزه گشایش حساب ‌های قرض الحسنه دارد/ مردم به حمایت خود از این…

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ملی ایران در طول سالیان اخیر رویکرد قابل قبولی در حوزه گشایش حساب های قرض‌الحسنه و ارائه تسهیلات داشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: گشایش حساب های قرض الحسنه چرخه اقتصاد کشور را متحول می کنند/ باید با…

عضو کمیسیون اقتصادی با تمجید از رویکرد برخی از بانک ها درتشویق مردم به گشایش حساب های قرض الحسنه گفت: باید باسیاست های عام المنفعه و بهره گیری از کمک مردم در جهت بهحرکت درآوردن چرخه اقتصاد کشور وارد عمل شویم.