مرور برچسب

بحران آب

مشارکت مسئولانه فولاد مبارکه در انتقال آب دریای عمان به اصفهان

بحران آب مهم‌ترین چالش حاکمیت و مردم فلات مرکزی ایران و استان اصفهان در دو دهه اخیر بوده است. پروژه انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی ایران با حجم اولیه ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال ازجمله طرح‌هایی است که فولاد مبارکه با نگاه ملی و بیش از…