مرور برچسب

بازارهای فرابورس ایران

بازار به انتشار۲۴هزار میلیارد تومان اوراق روی خوش نشان می‌دهد؟

سال ۱۴۰۰ هم نتوانست رختی سبز بر تن شاخص بورس بپوشاند و بسیاری از روزهای شاخص را همچنان قرمزپوش نگاه داشته؛ اگرچه ۳۰۰ سهم همچنان در صف فروش هستند و اکنون امیدها به ۲۴ هزار میلیارد اوراق است.