مرور برچسب

اوراق مسکن

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل‌های تهرانی مشخص شد

چند روزی است باز بازار دادن وام مسکن از سوی بانک‌ها نقل محافل خرید و فروش است، برخی می‌گویند وام نگیرید زیرا با شرایط امروز معلوم نیست تا پروسه گرفتن وام کامل شود مسیر صعودی خانه سرسام آورتر شده باشد یا خیر؟

کاهش هزینه خرید اوراق مسکن

چند هفته‌ای است که قیمت اوراق وام مسکن کاهش یافته و به کمتر از ۱۰۰ هزار تومان رسیده؛ موضوعی که می‌تواند برای خریداران خانه خوشایند باشد، چرا که هزینه دریافت وام کمتر می‌شود. اما آیا منتظر ماندن برای کاهش قیمت اوراق مسکن، از نظر اقتصادی…