مرور برچسب

انجمن صنفی پیمانکاران معادن

صنعت مس در بخش «فرآوری و ذوب» بومی شده است

انجمن صنفی پیمانکاران معادن ایران که اولین NGO در این بخش در کشور محسوب می‌شود؛ کمتر از یک‌سال است که راه‌اندازی شده است. ۷۰ درصد پیمانکاران فعال در این بخش که حدودا شامل ۱۳ تا ۱۴ شرکت مرتبط می‌شوند؛ عضو این تشکل هستند. در همین راستا به…