مرور برچسب

انجمن صنفی قطعه سازان

کدام قطعه‌سازان از زایش یک انجمن صنفی جدید مطلع‌اند؟

با وجود فعالیت دو انجمن با نام انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک، قرار است انجمن دیگری با عنوان انجمن صنفی کشوری…