مرور برچسب

انجمن صنایع نساجی ایران

حمایت انجمن صنایع نساجی ایران از وزارت صمت برای توجه به تولید داخل/ شرکت‌های پتروشیمی نیاز صنایع…

انجمن صنایع نساجی ایران در نامه‌ای به معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، حمایت همه‌جانبه خود را از سیاست راهبردی این معاونت در حوزه تولید و صادرات اعلام کرد.