مرور برچسب

انتقال بخار به فلر

علاوه بر درختكاري در سطح ٣٥ هكتار، به ٩ هزار دانش‌آموز، آموزش هاي محيط زيستي ارائه شد

مدیر سلامت محیط زیست و ایمنی پتروشیمی پارس گفت:يكي از مهمترين اقدامات اين شركت براي صيانت از محیط موضوع فلرینگ و انتقال لاین بخار به فلر خارجی سازمان بوده است اقدامي كه باعث شده که هیچ آلاینده‌ای به وارد محیط زیست نشود.