مرور برچسب

انتصاب

سرپرست دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره) منصوب شد

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی طی حکمی بهزاد زینالی را به عنوان "سرپرست دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی( ره) " منصوب کرد.

انتصاب مدیرکل دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) طی حکمی آیت اله دهقانی را به عنوان مدیر کل دفتر امور سرمایه گذاری و تجهیز منابع شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب کرد.