مرور برچسب

انتصابات جدید در بانک مرکزی

بانک مرکزی همه کاره بازار ارز شد

تاریخ در حال تکرار شدن است اقدامات کنونی بانک مرکزی همانند اقداماتی است که پس از تشدید تحریم ها در زمان ترامپ انجام شد ولی چون بانک به عنوان مطالبه کننده نمی توانست منافع صادرکنندگان را تامین کند دچار مشکل شد و کمیته اقدام ارزی با هدف تامین…

سخنان مهم رییس کل بانک مرکزی /اعلام رشد اقتصادی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی ایران در فصل دوم سال۲۰۲۱ علیرغم آسیب های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، تاکید کرد: این امر نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.