مرور برچسب

آزمايشگاه شبانه روزي تهران

بهمن طب ، آزمایشگاهی لوکس شبیه به هتل!

آزمایشگاه بهمن طب زیر نظر موسسه خیریه بهمن درجهان اسلام برای هموطنان عزیز دراستان تهران وسایر استان های کشور، جهت عزیزانی که تحت پوشش هیچگونه بیمه ای نيستند (آزاد)، تست کرونا و کلیه ازمایش های تخصصی وفوق تخصصی و پاتولوژی را با (( 20 درصد…