مرور رده

گزارش

طرح “فرخ‌بال” کمیسیون ملی یونسکو- ایران با شعار “ایستگاهبعدی:فرهنگ” آغاز شد

طرح فرخ‌بال کمیسیون ملی یونسکو-ایران با همکارییکی از شرکت های هواپیمایی کشور با شعار "ایستگاهبعدی: فرهنگ" (The next stop: culture) با حضوراساتید خوشنویسی و جمعی از بزرگان فرهنگ و هنرآغاز به کار کرد.

لزوم استفاده از فرصت‌ها در یک جنگ تمام عیار

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در آیین افتتاح باشگاه نوآوری وفناوری بیان کرد که در حال حاضر در یک جنگ تمام عیار هستیم و ما همباید به صورت تمام عیار و با استفاده از تمامی فرصت ها و ظرفیت ها دراین میدان حاضر شویم.

رقص قلم در راه ابریشم

خوشنویسانی از کشورهای مختلف جهان آثار خود را درنخستین نمایشگاه و همایش بین المللی راه ابریشم باعنوان رقص قلم که به همت کمیسیون ملی یونسکو-ایرانبه‌صورت مجازی برگزار می شود، به نمایش می گذارند.