حاکمیت شرکتی پایدار، تنها زمانی امکان پذیر است که به فرایندی مستمر و نظام‌مند تبدیل شود

حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و ذینفعان دیگر است و ساختاری ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن و اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می‌شود و در این میان، هدف اصلی آن، بهبود عملکرد شرکت‌، ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیأت ‌مدیره در برابر ارزش های ذینفعان و سهامداران است و می توان گفت امروزه اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی بر کسی پوشیده نیست.

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و ذینفعان دیگر است و ساختاری ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن و اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می‌شود و در این میان، هدف اصلی آن، بهبود عملکرد شرکت‌، ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیأت ‌مدیره در برابر ارزش های ذینفعان و سهامداران است و می توان گفت امروزه اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی بر کسی پوشیده نیست.

 

۱-    در مورد لزوم اجرای حاکمیت شرکتی توضیح دهید و بفرمایید این مبحث پیرامون چه موضوعاتی است؟

بحرانهای مالی و سقوط اقتصادی در دهه ‌های اخیر و مشکلات ایجاد شده ناشی از عملکرد مدیران برای سازمانهای بسیار موفق جهانی که موجب زیانهای هنگفت برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان گردید ناظران مالی را بر آن داشت که اصولی را جهت راهبری شرکتها تدوین نمایند.

حاکمیت شرکتی در برگیرنده کلیه فرآیندها و ساختارهایی است که موسسه مالی را در امر هدایت و راهبری امور با هدف اطمینان از امنیت و سلامت عملکرد آن همراه با تقویت بازده حقوق صاحبان سهام کمک می‌نماید؛ توزیع اختیارات و به کارگیری مکانیزمهای مناسب توسط هیأت مدیره، هیأت عامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذینفعان بانک نظیر مشتریان، کارکنان و به طور کلی جامعه را شکل می دهد و نظارت و کنترل بر عملکرد بانک را امکانپذیر می سازد.

۲-    تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران به چه زمانی برمی گردد؟ 

در کشورمان از سال ۱۳۹۴ و طی یک برنامه سه ‌ساله حسب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، بانکهای دولتی ملزم به استقرار نظام حاکمیت شرکتی شدند. مجمع عمومی بانکها در سال ۱۳۹۶ دستورالعمل بازسازی ساختار مالی و الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی را تدوین نمود.

۳-    در بانک صنعت و معدن چه اقداماتی برای استقرار حاکمیت شرکتی صورت گرفته است؟

بانک صنعت و معدن از بانکهای پیشگام در استقرار حاکمیت شرکتی است و در راستای تحقق حاکمیت شرکتی، ترکیب و وظایف هیأت مدیره و هیأت عامل تفکیک و مشخص و ساختار سازمانی متناسب با آن طراحی، ‌تصویب و اجرایی گردید. کمیته‌های حاکمیتی شامل کمیته ریسک، حسابرسی داخلی، رعایت مقررات(تطبیق) و جبران خدمات به عنوان بازوی نظارتی هیأت مدیره سامان داده شد؛ سیاستهای مدیریت تضاد منافع توسط هیأت مدیره تدوین و ابلاغ گردید؛ هیأت عامل، انتصاب و وظایف و حوزه‌های کاری مشخص گردید؛ واحدهای مستقل کنترل داخلی شامل ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق با گزارش‌دهی مستقیم به هیأت مدیره تشکیل شد؛ سازوکار مطابق با دستورالعمل ناظر بر حداقل استاندارهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد؛ التزام به احکام و شریعت در تمامی مصوبات و عملیات بانکی سرلوحه فعالیت ها قرار گرفت.

۴-    مهمترین عامل در استقرار کامل حاکمیت شرکتی و تحقق اهداف آن از نظر جنابعالی چیست؟

حاکمیت شرکتی نمی تواند صرفا شامل مقررات رسمی، رویه‌ها و دستورالعمل‌های جامع باشد و حاکمیت شرکتی پایدار، تنها زمانی امکان پذیر است که به یک فرایند مستمر و نظام‌مند تبدیل شود. در بعضی مواقع هدف آن است که کارکنان از درون تغییر کنند و کمال شخصی به یک شیوه زندگی در سازمان تبدیل شود و به جرأت می توان گفت بانک به پشتوانه سرمایه انسانی توانمند و متخصص خود در این مسیر حرکت می‌نماید.

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.