برنامه‌های همایش بین‌المللی راه ابریشم بررسی شد

برنامه‌های پیش رو در ایام برپایی ششمین نشست سریالی ثبت‌های زنجیره ای در کشورهای مسیر جاده ابریشم با حضور دست اندرکاران برگزاری این رویداد بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی  جلسههماهنگی ششمین نشست سریالی ثبت های زنجیره ای درکشورهای مسیرجاده ابریشم با حضور دست اندرکاران کمیسیونملی یونسکوایران، مسوولان شهر همدان و نمایندگی یونسکو درتهران برگزار شد.

حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، در اینجلسه اظهار داشت: به هرحال نام جاده ابریشم و ظرفیت جادهابریشم برای جمهوری اسلامی ایران فرصت مناسبی است تاداشته های فرهنگی، علمی، ادبیات و آثار تاریخی که در مسیرجاده ابریشم قرار دارد زودتر و بهتر به جهان معرفی کنیم.

نگاه قالب به جاده ابریشم اقتصادی است درصورتی که علاوه براهمیت کارکرد اقتصادی، این جاده دارای ارزش و ظرفیت فرهنگیاست.

وی یادآور شد: جاده ابریشم راه تبادل فکر، فرهنگ و اندیشه بوده؛از این رو برپایی همایش جاده ابریشم، شامل برنامه های متعددیهمچون کنفرانس گفت وگو، معنویت و ادیان و صلح نوشته هایجاده ابریشم نیز خواهد شد.

محمد حسن طالبيان معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستیو گردشگری نیز در این جلسه اظهار داشت: بخش اصلی جادهابریشم، ایران است و همدان در این مسیر قرار دارد و میزبانیهمدان مهم است و می توان برای ثبت آثار ملموس و غیرملموس وگردشکری فرهنگی اطلاعاتی را در این همایش ارائه داد.

وتان فتوفسکی سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، در اینجلسه عنوان کرد: از کمیسیون ملی یونسکوایران تشکر می کنم. کمیسیون ملی یونسکو برگزار کننده همایش جاده ابریشم است واین برنامه فعالیت مهمی برای یونسکو محسوب می شود.

فتوفسکی ادامه داد: جلسه هماهنگ کننده ثبت مشترک جادهابریشم، برنامه اصلی این همایش است و این جلسه در سال هایمختلف در کشورهای مختلف انجام شده و همواره برنامه هایمتنوعی در این همایش برپا شده است.

وی یادآور شد: این جلسه برای یونسکو و دولت ایران اتفاق مهمیاست و مسوولیت بزرگی برعهده ما قرار دارد و امیدوارم شاهدبرگزاری برنامه خوبی باشیم.

سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران با تقدیر از شهرداریهمدان عنوان کرد: در یونسکو در تمام فعالیت ها جامعه محلیدرگیر می شود و در این برنامه موافقت شد فعالیت ها و جلساتجنبی دیگری نیز برگزار شود.

فتوفسکی اظهار داشت: یکی از این فعالیت ها سمپوزیوم گفتوگوی بین ادیان و مذاهب در راستای جاده ابریشم است و فعالیتهای دیگری نیز با هویت فرهنگی و هنری در مدت زمان این همایشدر همدان برگزار خواهد شد.

وی گفت: امیدواریم همه این برنامه ها بتواند تصویر خوبی ازیونسکو، کمیسیون ملی یونسکوایران، شهر همدان و کشور ایرانداشته باشد. ما همه فعالیت هایی را که در این همایش انجام میشود مستندسازی می کنیم و در ماه نوامبر که کنفرانس عمومییونسکو برگزار می شود این مجموعه فعالیت ها را به صورتمنسجم ارائه می کنیم.

فتوفسکی در ادامه درباره فعالیت های پیش رو در همایش راهابریشم توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه حسن باستانی راد نماینده رسمی و رابط ملی ایران دریونسکو برای انجام فعالیت‌های مربوط به پروژه جاده ابریشمدرباره برگزاری نشست هایی که برای ثبت جاده ابریشم برگزارشده، توضیحاتی ارائه کرد.

وی یادآور شد: مسیر جاده ابریشم طولانی است و بخش به بخشثبت این جاده تاریخی اتفاق می افتد. مرحله اول بین قزاقستان وقرقیزستان و چین در سال 2011 ثبت شد و این روند ادامه یافت وآخرین نشست برای ثبت بخش های مختلف این جاده مربوط بهسال گذشته بود.

باستانی تصریح کرد: تمرکز جلسه آتی روی محورهایی است که ازایران عبور می کند. شاهراه جهانی از خراسان تا ری را طی میکند و در ری دو شاخه می شود که یکی به تبریز و یکی به همدانمی رود و سپس به جنوب ترکیه و سوریه می رسد.

وی یادآور شد: از نظر مشاهیر علمی و دینی، همدان شهر مهمیمحسوب می شود و همدان از جمله شهرهایی است که با ویژگیهای منحصر به فرد در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است.

در ادامه عبدالمهدی مستکین مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملییونسکوایران، درباره ثبت آثار در مسیر جاده ابریشم توضیحاتیرا ارائه کرد.

وی یادآور شد: ثبت آثار ملموس در یونسکو پرونده ای جداگانهاست. سال 2011 ، 11  کشور برای ثبت جاده ابریشم اقدام کردندکه چینی ها در این فهرست به عنوان کشور اول و ایران به عنوانکشور دوم محسوب می شوند.

مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکوایران تاکید کرد: چین باهدف اقتصادی این موضوع را پیگیری می کند و ما نیز در مسئلهجاده ابریشم ظرفیت های قابل توجهی داریم. باید زنجیره ای ازآثار برای مقوله ثبت در نظر بگیریم تا بتوانیم آنها را در فهرستذخیره برای ثبت قرار دهیم.

عباس صوفی شهردار همدان نیز در این جلسه اظهار امیدواریکرد که بتوان از فرصت میزبانی همایش جاده ابریشم برای ثبتآثار ملموس و غیر ملموس همدان استفاده کرد.

در ادامه این جلسه حاضران درباره برنامه های پیش رو از جملهکنفرانس های متعددی که در مدت زمان برپایی همایش جادهابریشم برگزار می شود، گفت وگو کردند.

حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوایران، دکتر محمدحسن طالبيان معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، عبدالمهدی مستکین مدیر گروه فرهنگ، آرش امینی،مدیرکل حوزه ریاست و امور بین الملل، امیر روشن بخش معاونارتباطات و مشارکت ها، جواد صباغ معاون اجرایی، مهرنازپیروزنیک مشاور امور بین الملل از کمیسیون ملی یونسکوایران،مهتا محق مسئول بخش فرهنگ دفتر منطقه ای یونسکو در تهران،وتان فتوفسکی سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، عباسصوفی شهردار همدان، حسن باستانی راد نماینده رسمی و رابطملی ایران در یونسکو برای انجام فعالیت‌های مربوط به پروژه جادهابریشم از حاضران در این جلسه بودند.

انتهای پیام/

منبع: روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.