ایوبی در آیین افتتاح «باشگاه نوآوری و فناوری» مطرح کرد؛

لزوم استفاده از فرصت‌ها در یک جنگ تمام عیار

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در آیین افتتاح باشگاه نوآوری وفناوری بیان کرد که در حال حاضر در یک جنگ تمام عیار هستیم و ما همباید به صورت تمام عیار و با استفاده از تمامی فرصت ها و ظرفیت ها دراین میدان حاضر شویم.

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکوایران، نشست خبری آیینافتتاح «باشگاه نوآوری و فناوری» صبح امروز ۲۳ دی ماه در کمیسیون ملییونسکو در ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست پیمان سرحدی رییس این باشگاه بابیان اینکه طی ۱۵ سال اخیر که در حوزه فناوری‌های نوین  در کشور فعالیت داریم متوجهشده‌ایم خلأهایی در حوزه زیرساخت‌ها وجود دارد اظهار داشت: عمده اینخلا ها در حوزه ارتباطات بین الملل و همکاری با سازمان های علمی بینالمللی و همچنین ایجاد بسترهای بین المللی برای تجاری سازی است ازاین روبا توجه به ظرفیت های عظیم متخصصان و نخبگان ایرانی باید سازوکاریفراهم شود که این دستاوردها تجاری سازی و بین المللی شود . ازجمله ایناقدامات قرار گرفتن متخصصان و استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیاندر شبکه های بین المللی یونسکو برای انتقال تجربیات موفق و همچنینصادرات خدمات فنی و مهندسی است.

در این سال‌های اخیر که فعالیت پژوهشی داشتیم متوجه شدیم  که متاسفانهاستفاده کافی از ظرفیت های نوآوری کشور نشده است، ما از طریق یونسکوو ایجاد زیرساخت‌های بین‌المللی خواستیم که در پی رفع این نقص‌ها برآییم ازهمین رو با کمک یونسکو باشگاه نوآوری و فناوری را ایجاد کردیم، در اینباشگاه نخبگانی هستند که سعی کردیم با آنها همفکری کنیم تا از ظرفیتنخبگان  در داخل ایران خارج از ایران استفاده‌ کنیم‌. ما در پی این هستیم کهتجربیات خودمان را در اینجا پیاده و شبکه‌ای بین نخبگان ایرانی و خارجیایجاد کنیم.

وی با اشاره به اهمیت شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ ها دربارهمشکلات پیش روی پژوهشگران گفت: هنوز وقتی یک نفر می‌خواهد دانش فنیخود را ارزشگذاری کند موفق نمی‌شود این موضوع یکی از پروژه‌های اصلیماست که می‌خواهیم آن را پیگیری کنیم.

 سرحدی در ادامه ، همچنین این باشگاه با هدف تمرکز بر استفاده از فنآوری نوآورانه برای حل برخی از مبرم ترین نیازهای کشور ، برای پیشرفتسریع تر با تکیه بر دانش متخصصان و نخبگان ایرانی در سراسر جهان ،طراحی شده است.یکی از برنامه های اصلی باشگاه نوآوری و فناورییونسکو ((استفاده از فناوری نوظهور برای تحول در جامعه ، صنایع و مراکزعلمی است.در این ساختار با استفاده از فناوری پیشرفته  که در حال حاضردر دسترس است ، مانند بلاکچین ، هوش مصنوعی ، اینترنت اشیا ، فین تکو علوم فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به چالش های اهداف توسعه پایداربا هدف استفاده از نوآوری های فناورانه برای حل مسائل علمی و صنعتیاست.

سرحدی در پایان اضافه کرد ایجاد یک شبکه بین المللی و تاثیر گذار وهمچنین ایجاد زیرساخت در حوزه نوآوری و فناوری نیازمند همکاری تمامیسازمان ها و ارگان های فعال دولتی و خصوصی است و اگر به دنبال ساختو آبادانی کشور هستیم باید همگی تکه های از یک پازل باشیم که این پازلنقشه ایران ماست.

* تجاری سازی و بستر سازی برای نوآوری

سپس رسول شاهسونی عضو هیات رییسه باشگاه نوآوری و فناوری در ادامهبا بیان اینکه ما در باشگاه چند هدف مهم در حوزه تجاری سازی و بسترسازی برای نوآوری داریم و برای آن تلاش می‌کنیم گفت: ما نقص هایبزرگی را در این حوزه می دیدیم برای مثال در اینکه بخواهیم از مسیرنوآوری به محصول برسیم دچار مشکل هستیم، در کشورهای دیگر یکپژوهشگر و صاحب ایده، صرفا ایده خود را تولید می‌کند حتی دست نوشتههای خود را ارایه می‌دهد و دیگر خودش پیگیر ثبت آنها نمی‌شود در آنجاافراد حقوقی هستند که اختراعات  آنها را تشریح می‌کنند پس ما هم باید بهسمت این سیستم روی بیاوریم، اجازه بدهیم یک پژوهشگر مسیر علمی خودرا طی کند و ما در کنارش باشیم یعنی پژوهش و ایده او را به تولید برسانیم. از همین رو ما در اینجا برای اینکه فرایند تولید طی شود متخصصانی داریمکه صاحب علم  هستند و در کنارشان افرادی را داریم که صنعتگر هستند.

وی افزود: در نظر داریم در حوزه تجاری هم بتوانیم در خارج از کشورفعالیت کنیم تا بتوانیم تعاملات بین‌المللی را شکل بدهیم. امروزه شرکت‌هایمختلفی از آلمان و آمریکا با هم همکاری می‌کنند چون تکنولوژی سرعت پیداکرده است پس باید کمک کنیم پژوهشگران ما هم این سرعت را پیدا کنند.

* تغییر و تحول اجتماعی را مدیون فناوری‌های نوین هستیم

در ادامه رضا علیمردانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: ماامروزه این تغییر و تحول اجتماعی را که در زندگی روزمره و رفتار ما پیشآمده است، مدیون فناوری‌های نوین هستیم انقلاب صنعتی چهارم که از سال۲۰۰۶ شروع شد چند فناوری کلیدی مثل واقعیت افزوده، واقعیت مجازی ورا همراه داشت که باعث شد به این مرحله از فناوری برسیم. اگر ما توسعه رامبتنی بر دانایی بگذاریم، چاره‌ای نداریم برای تولید ثروت از دانش بهشرکت‌های دانش بنیان روی بیاوریم.  دانشگاه‌ها می‌توانند پاشنه آشیل برایتولید ثروت از دانش باشند

سپس حمید بادامی هم عنوان کرد: باشگاه نوآوری و فناوری می‌تواند بهتوسعه کشور و ایجاد انگیزه در جوانان کمک کند. امروز شاهد این هستیم کهیکی از اصلی ترین نیازهای شهرها و کشور ما، حوزه فناوری است به ویژهبا پیش آمدن کرونا، متوجه شدیم که اگر به حوزه شهر الکترونیک توجه میکردیم می‌توانستیم حوزه‌های مختلف را پوشش بدهیم، این باشگاه کمکمی‌کند که از ظرفیت فناوری استفاده کنیم تا شهرهای ما توسعه پیدا کند،خدمات بهتری را ارایه و بحث اقتصادی را رشد بدهیم. ما این رویداد را بهعنوان یک ظرفیت در کشور می بینیم و خود ما از این ظرفیت استفاده خواهیمکرد.

* ایوبی: حضور تمام عیار در میدان یک جنگ تمام عیار

حجت‌الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران بیان کرد: احساسمی‌کنم جای این باشگاه خالی بود. از عمر باشگاه‌های کمیسیون ملی خیلینمی‌گذرد گرچه باشگاه‌ها نهادهای دیرپا هستند و کشورها از آن استفادهمی‌کنند. اگر فکر می کنیم در یک جنگ تمام عیار هستیم باید تمام عیارحاضر شویم و از فرصت ها استفاده کنیم. باشگاه ها یک ظرفیت خاموشبودند و چند سالی است که چند باشگاه با وسواس زیاد کار می‌کنند. خوشبختانه در یکی دو ماه گذشته عضو باشگاه‌های فدراسیون جهانی شدیمولی باشگاه‌های ما دوران گذار و آزمون و خطا را سپری می‌کنند.

وی با بیان اینکه جوانان باشگاه نوآوری و فناوری شناخته شده هستند، بیانکرد: امیدواریم این باشگاه بتواند از ظرفیت بالای نیروی انسانی که در کشوروجود دارد استفاده کند، اینجا جایی است که ما اراده‌ها را یک پله ارتقامی‌دهیم و به شبکه‌های جهانی وصل می‌کنیم. شاید این شبکه‌ها بتوانند ازظرفیت خیلی از جوانانی که در این کشور نیستند اما دلشان اینجاست،استفاده کنند. تفاوت باشگاه‌ نوآوری و فناوری با دیگر باشگاه‌های ما جوانبودن این باشگاه است و فکر می کنم این باشگاه دوره آزمایشی را به خوبیطی می‌کند و اگر دوران آزمایش خوبی را سپری کند تثبیت خواهد شد کهامیدوارم منشأ خلاقیت باشد.

ایوبی توضیح داد: تلاش شده است این چند باشگاه محدودی که درکمیسیون داریم، در چارچوب اهداف نظام و کشور فعالیت کنند. رهبری همتاکید دارند مدیران برای جوانان ایرانی فرصت ایجاد کنند. امیدوارم از اینفرصت بهترین استفاده شود. ما هم در کنار شما هستیم. امیدواریم خانهپدری که ایران است به قدری موفق و زیبا باشد (که البته هست) تا فرزنداناین مملکت که رفته‌اند به خانه آباد پدری خود که ایران است، برگردند.

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.