قیمت‌ بازار مسکن در تهران چقدر افت کرد؟

در تیرماه سال 1398 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 5/133 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/91 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی  کاهش قابل ملاحظه حجم معاملات در ماه‌های اخیر موجب شده است تا رشد ماهانه قیمت مسکن روند کاهشی به خود گرفته و در تیرماه سال‌جاری به 4/0 درصد تقلیل یابد. این میزان رشد در شرایطی محقق شده است که در این ماه 12 منطقه از مجموع 22 منطقه شهر تهران با کاهش متوسط قیمت نسبت به ماه قبل مواجه بودند. در این ماه شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 8/24 و 5/22 درصد رشد نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال 1398 حاکی از آن است که از مجموع 4790 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 2/40 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با تیرماه سال قبل 6/3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه سال 1398 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 4/12 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 4 به ترتیب با سهم‌های 1/9 و 9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند. در مجموع 71 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در تیرماه سال‌جاری مربوط به 10 منطقه شهربه ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 2، 4، 14، 10، 1، 7، 15، 8 و 11بوده و 12 منطقه باقی مانده 29 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت مسکن

در تیرماه سال 1398، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 5/133 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/0 و 5/91 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 11(معادل 8/116 درصد) و کم‌ترین میزان رشد به منطقه 6 (معادل 77 درصد) تعلق دارد.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 3/298 میلیون ریال به منطقه 1 و کم‌ترین آن با 9/60 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5/97 و 5/96 درصد افزایش نشان می‌دهند.

تحولات بازار در چهار ماهه نخست سال

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار ماهه نخست سال 1398 به حدود 3/26 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 9/49 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 5/126 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/102 درصد افزایش نشان می‌دهد.

واحدهای پرطرفدار از نظر قیمت

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در تیر ماه سال 1398 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «60 تا 75 »و «75 تا 90 »میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا هر کدام با سهم مشابه 3/10 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه قیمتی «90 تا 105 »میلیون ریال با اختصاص سهم 2/10 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته است. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 7/58 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران(5/13 میلیون ریال)معامله شده‌اند.

واحدهای نقلی همچنان پرطرفدار

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در تیر ماه سال 1398 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «50 تا 60» مترمربع با سهم 6/14 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای« 60 تا 70»و «70 تا 80 »متر مربع به ترتیب با سهم‌های 8/13 و 9/11 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. درمجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کم‌تر از 80 متر مربع، 3/54 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

واحدهای زیر یک میلیارد تومان؛هدف بازار

در تیرماه سال 1398، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «3 تا 5/4 »میلیارد ریال با اختصاص سهم 6/14 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «5/4 تا 0/6 »و «0/6 تا 5/7»میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم‌های 8/12 و 2/10 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.  در مجموع در این ماه، حدود 9/51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 9 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیرماه سال جاری مؤید رشد به ترتیب معادل 8/24 و 5/22 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

انتهای پیام/

منبع: روزنامه ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.