مرور برچسب

کاهش دما

هشدار مهم به کشاورزان

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به کاهش محسوس دما به کشاورزان و زنبورداران توصیه می‌شود که هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.