مرور برچسب

کاغذ رسید کارتخوان

هزینه های عجیب کاغذ رسید کارتخوان

سالانه حدود ۴۰ میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوان‌های فروشگاهی تشکیل می‌دهند، بنابراین سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها می‌شود.