مرور برچسب

پرداخت قبض تلفن

روش های پرداخت قبض تلفن همراه

هریک از اپراتورهای تلفن همراه که سیم‌کارت‌های دائمی دارند، برای پرداخت قبوض خود راه‌کارهایی را در نظر گرفته‌اند که این امکانات شامل سامانه‌های الکترونیکی، کدهای دستوری، تلفن‌بانک و اپلیکیشن‌های پرداخت می‌شود، البته برخی از این امکانات از…