مرور برچسب

پذیره نویسی بانک ملی ایران

آغاز صدور غیرحضوری «کارت اعتباری سهام عدالت» توسط بانک ملی ایران از امروز

عضو هیات مدیره بانک ملی با اعلام خبر آغاز صدور «کارت اعتباری سهام عدالت» برای همه دارندگان این سهام از امروز، گفت: ارزش این کارت اعتباری معادل ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت در اختیار افراد است.