مرور برچسب

پتروشیمی های منطقه پارس

اعلام حمایت پتروشیمی های منطقه پارس از میراث فرهنگی و صنایع دستی بوشهر

رییس شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس در نشست مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی ، گردشگری ‌‌ صنایع دستی استان بوشهر ضمن اعلام حمایت پتروشیمی های منطقه پارس از میراث فرهنگی ، صنایع دستی و مبحث گردشگری استان بوشهر گفت: برنامه ریزی لازم برای…

حمایت پتروشیمی های منطقه پارس از گردشگری استان بوشهر

رییس شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس در نشست مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی ، گردشگری ‌‌ صنایع دستی استان بوشهر ضمن اعلام حمایت پتروشیمی های منطقه پارس از میراث فرهنگی ، صنایع دستی و مبحث گردشگری استان بوشهر گفت: برنامه ریزی لازم برای…