مرور برچسب

پتروشیمی میانکاله

پروژه پتروشیمی میانکاله با دستور دادستانی کل کشور متوقف شد

مرکز رسانه قوه قضائیه؛ دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.