مرور برچسب

پتروشیمی مسجدسلیمان

توقف تولید پتروشیمی مسجدسلیمان به لطف مدیران

مسجدسلیمان یکی از پتروشیمی‌های اوره‌ساز کشور است که تاثیر بسیاری بر بازار اوره ایران دارد اما شوربختانه باوجود ظرفیت و پتانسیل بالای این شرکت، به‌دلیل سوءمدیریت پتروشیمی مسجدسلیمان تعطیل شده است. به‌گفته بسیاری از کارگران این اتفاق تنها…