مرور برچسب

پتروشیمی‌های ایران

پتروشیمی مهر جزو بهترین پتروشیمی‌های ایران است

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با تقدیر از اقدامات انجام شده از سوم اسفند ۱۴۰۰ تاکنون که مدیریت پتروشیمی مهر به گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتقل شده، تاکید کرد: این گروه حامی مدیریت جدید این مجتمع است و برنامه‌های تولیدی و…