مرور برچسب

نگهداری طولانی مدت غذا

روش های نگهداری طولانی مدت غذا

امروزه ایمنی مواد غذایی به دلیل اثرات عمیق بر سلامت مصرف کنندگان، مورد توجه صنایع غذایی در دنیا قرار گرفته است. پرتو دهی امروزه به عنوان یکی از تکنولوژی های نوین مانند سایر روش‌های نگهداری نظیر انجماد، روش های حرارتی و ... در سالم‌سازی مواد…