مرور برچسب

نکات خرید هود آشپزخانه

رفع مشکل روشن شدن خودکار هود آشپزخانه

یکی از علت روشن شدن خودکار هود آشپزخانه با حتی خاموش شدن آن، مشکل در سنسور حرارتی است. اگر سنسور حرارتی آسیب دیده باشد، قادر به تشخیص صحیح دما برای روشن کردن نیست و با هر تغییر دما به صورت خودکار فعال می شود