مرور برچسب

مشتریان بانک دی

دستاوردهای فراتر از انتظار مدیریت قیطاسی در بانک دی

با تغییرات مدیریتی بانک دی و ایجاد تحول در ساختار معاونین و مدیران ارشد بانک از اواسط فروردین سال جاری، انتظارات جهت بازگشایی نماد این بانک بیش از گذشته بالا گرفت و تعیین تکلیف صورتهای مالی بانک دی در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ کف مطالبات سهامداران…

بازگشت امید به اردوگاه سهامداران بانک دی

نگرانی ها در خصوص نماد بانک دی در ماههای اخیر در بین سهامداران در حالی رو به افزایش بود که این مسئله با تغییرات مدیریتی این بانک تشدید شد اما طی مدت زمان کوتاهی نه تنها که به نگرانی سهامداران پاسخ مناسب داده شد بلکه با اقدامات انجام شده می…

توسعه آموزش‌های تخصصی زمینه‌ساز رشد و تحول در بانک است

علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی در بازدید از مرکز آموزش بانک گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در مرکز آموزش برای فصل تابستان ۱۲۰ دوره آموزشی و تا پایان سال جاری ۴۰۰ دوره برای سطوح مختلف شغلی در بانک پیش‌بینی شده است.