مرور برچسب

سازمان مناطق آزاد کیش

موافقت نامه ایران و اوراسیا دسترسی به بازارهای تجاری در منطقه را تسهیل می کند

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: انعقاد موافقتنامه های همکاری بین المللی، بعنوان اقدامی راهبردی، برترین ابزار تحقق برون گرایی اقتصاد است که پویایی تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و جهت دهی به ظرفیت‌های تولید داخلی…

سطح فعالیت منطقه آزاد انزلی بیانگر موفقیت در بهره برداری از ظرفیت های اوراسیا است

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان هاب ترانزیتی کشور، دروازه‌های تجارت با کشورهای اوراسیا از طریق تسهیل فرآیندهای تجاری نقش بسزایی در توسعه تجارت ایفا می کنند.

۸۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه…

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: طی سال‌های گذشته حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی و ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام گرفته است.