مرور برچسب

توسعه صنعت خودرو

بگذارید مدیران مدیریت کنند/ ارتقاي درون سازمانی حق نیروی انسانی

نیروی انسانی در هر سازمانی مطابق با تئوری های علمی این حوزه سرمایه اصلی سازمان به شمار می رود. این موضوع به قدري داراي اهمیت است که بین شرکت های مهم بین المللی برای جذب نیروهای آموزش دیده و خبره همیشه رقابت وجود داشته است. موضوعی که در…

نگرش کارشناسی به اصلاح قیمت خودرو

نگرش‌‌‌های غیرکارشناسی به موضوعات اقتصادی در کشور ما، از آسیب‌‌‌های مهم وارده بر حوزه اقتصاد بوده که تمرکز بر اصلاحات جدی و ساختاری را کاهش داده و بعضا زیان‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیری به اقتصاد و به تبع آن به مردم وارد می‌کند. این موضوع را در…

قطع برق قوز بالا قوز صنعت خودرو شد/ افزایش آمار خودروهای ناقص با تعطیلی اجباری قطعه سازان

در حال حاضر تولیدکنندکان قطعات خودرو در اثر خاموشی های برق با ضرر و زیان بالایی مواجه هستند و برای جبران زیان خود حجم تولید را کاهش داده اند این در حالی است که همین کاهش تولید اثرات مخرب خود را در آینده بر بازار خواهد گذاشت.