مرور برچسب

بهبود صنعت خودرو

بگذارید مدیران مدیریت کنند/ ارتقاي درون سازمانی حق نیروی انسانی

نیروی انسانی در هر سازمانی مطابق با تئوری های علمی این حوزه سرمایه اصلی سازمان به شمار می رود. این موضوع به قدري داراي اهمیت است که بین شرکت های مهم بین المللی برای جذب نیروهای آموزش دیده و خبره همیشه رقابت وجود داشته است. موضوعی که در…

جشن دستیابی به ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تنی آلومینیوم جنوب

در آئینی با حضور فاطمی امین وزیر صمت، مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین کشوری و استانی، جشن تکمیل ظرفیت و دستیابی به ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم در سال در مجتمع آلومینیوم جنوب برگزار شد.