مرور برچسب

بانک ملی

اشتغالزایی 3 هزار و 100 نفر هرمزگانی با تسهیلات بانک ملی ایران

بانک ملی ایران با نگاه به سند چشم انداز 1404، تسهیلات بسیاری را طی سال های گذشته در حمایت از صنعت گردشگری به کارآفرینان و فعالان عرصه صنعت هتلداری با هدف جذب گردشگران داخلی و خارجی پرداخت کرده است.

مدیرعامل بانک ملی ایران خواستار بازنگری در شاخصه های ارزیابی عملکرد شعب شد

مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم بازنگری مجدد شاخصه ها و مبنای ارزیابی عملکرد شعب و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود بانک تاکید کرد و گفت: تمامی واحدهای بانک باید با استفاده از همه ظرفیت ها و ارائه پیشنهادات لازم به جلب رضایت مشتریان و رشد…