مرور برچسب

بانک مرکزی

خبر فوری برای دارندگان دسته‌چک

به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از ۱۵ تیرماه تغییراتی در صدور دسته‌چک صیادی اعمال خواهد شد؛ متقاضیان باید در سامانه اسکان اطلاعات سکونتی خود را ثبت کنند. البته در مرحله اول جلوی انجام کار و صدور دسته چک گرفته نمی شود.

شورای پول و اعتبار رسما منحل شد!

در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر دیروز به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.