مرور برچسب

بانک صنعت و معدن

رفتارهای كارآفرینانه در نظام ارتباطی عامل موفقیت اقدامات روابط‌عمومی است

محمدحسن ترابی گفت: رفتارهای کارآفرینانه در نظام ارتباطی عامل موفقیت در اقدامات و فعالیت های روابط عمومی ها است تا حرفه ای تر عمل کنند به عبارتی روابط عمومی باید مدیریت هوشمند، خلاقانه و چند بعدی ارتباطات و ادراک انسانی باشد.

بازدید اعضای هیأت عامل بانک صنعت و معدن از طرح های تامین مالی شده این بانک در استان بوشهر

معاون اعتبارات و راهبری شعب و معاون نظارت، حقوقی و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن در سفر به استان بوشهر از تعدادی طرح هایی تامین مالی شده توسط این بانک بازدید نمودند.

حاکمیت شرکتی پایدار، تنها زمانی امکان پذیر است که به فرایندی مستمر و نظام‌مند تبدیل شود

حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و ذینفعان دیگر است و ساختاری ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن و اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می‌شود و در این میان، هدف اصلی آن،…

تأمین مالی ۱۵۰ شرکت دانش بنیان توسط بانک صنعت و معدن

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: این بانک در سال گذشته به ۱۵۰ شرکت دانش بنیان که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به بانک معرفی شده اند، ۴۴۰ فقره تسهیلات پرداخت کرده است.

بانک صنعت و معدن از طرح های دانش بنیان و همراستا با اهداف توسعه ای کشور حمایت می کند/ معرفی طرح های…

سید زعیم موسوی محمدی در تشریح طرح های فاقد اولویت سرمایه گذاری از نگاه بانک صنعت و معدن تأکید کرد: این بانک از طرح های دانش بنیان و همراستا با اهداف توسعه ای کشور حمایت می کند.